Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

 

Školního kola pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK dne 12.12.2018 se zúčastnilo 20 žáků 1. stupně. První tři místa získala děvčata ze 3. B.

 

V okresním kole plavání dne 5.12.2018 na ZŠ Krušnohorská naše škola získala 3. místo.

 

14. 11. 2018 se vybraní žáci ž 3.-5. ročníků zúčastnili okresního kola ve florbale. ČEPS cup turnaje se zúčastnilo přes 20 škol, náš tým se umístil na krásném 6.místě.

 

100. výročí vzniku Československa - 28.10. 2018

 

  1. října 2018 žáci a učitelé naší školy oslavili 100 let vzniku Československé republiky projektovým dnem. Státní hymnou, proslovem ve školním rozhlase, projektovými hodinami s tématy o T. G. Masarykovi, o první republice, státních symbolech nebo významných osobnostech českých a slovenských dějin si žáci mohli připomenout, jak významné jsou roky 1918, 1938, 1948, 1968 v historii našeho národa. Vrcholem svátečního dopoledne se stala tvorba živého obrazce ve tvaru letopočtu 1918, který žáci sestavili na hřišti školy v barvách trikolory. Vznikla tak zajímavá společná fotografie žáků i učitelů, kterou devátý ročník filmovali i pomocí dronu. Občerstvení ke stým narozeninám republiky připravila školní jídelna, která uvařila oblíbený pokrm prvního československého prezidenta – švestkové knedlíky s mákem.

Video z dronu najdete zde v odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=J7cOOiQU-iQ&t=0s&list=LLi2xajJtbr0F56wDWXR9f2A&index=2

 

 

Vybraní žáci 8. ročníků se účastní na SPŠ Ostrov evropského projektu „Inženýr junior“.

Článek o návštěvě SPŠ Ostrov  Lukáše Z. a jeho spolužáků : Poté, co jsme vešli do budovy, nám spadla čelist, bylo to zde nádherné. Odložili jsme si věci a šli s paní učitelkou Malou do třídy elektrotechniky. Cílem bylo propojit obvod tak, aby svítil a následně i blikal. Použít jsme měli co nejméně kabelů. Pak přišla svačina. Všichni měli hlad, tak ji snědli, a následně jsme šli zpět do třídy.  Posléze jsme dostali pár rad od profesionálů a nakonec se to celé povedlo šesti lidem. Všem se nám to moc líbilo a těšíme se na příště.

 

Ve čtvrtek 11. října 2018 se vydali naši třeťáci do Městské knihovny v Karlových Varech na besedu se spisovatelkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou. Autorka dětem hravou formou představila své knihy a povyprávěla jim, jak nové knihy vznikají. Naši žáci si z knihovny odnesli především příjemný zážitek ze zajímavého vyprávění a spoustu námětů pro další čtení.

Bližší informace o autorce: http://www.zuzanapospisilova.svet-stranek.cz/

Ještě něco navíc na závěr:

Máte-li chuť spojit radost ze čtení s pomocí druhým lidem, zkuste se zapojit do projektu Čtení pomáhá. Více na http://www.ctenipomaha.cz/.  Na tomto webu je třeba se zaregistrovat a vybrat si knihu, která vás zajímá. Každý školák, který se zapojí do projektu, pak vyplní test týkající se přečtené knihy a následně získá kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

 

                                     

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás po prvních týdnech působení nového vedení ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary pozdravila jménem všech zaměstnanců i jménem svým. Velmi si vážíme toho, že jste pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a děkujeme za důvěru, s níž se na nás již od počátku měsíce září obracíte. Rádi bychom Vám tímto způsobem poskytli základní informace, které pomohou zlepšit naši vzájemnou komunikaci.

V letošním školním roce 2018/19 navštěvuje školu téměř 500 žáků. Výuka probíhá i nadále podle školního vzdělávacího programu s názvem „Učíme se s Amosem“, jenž klade důraz především na výuku matematiky, čtenářskou gramotnost a rovný přístup ke všem žákům, který zdůrazňuje podporu individuálních vzdělávacích a psychosociálních potřeb každého dítěte. V letošním školním roce zahrnulo vedení školy mezi své krátkodobé cíle několik základních úkolů, mezi které patří sledování bezpečného klimatu třídních kolektivů, pravidelné vyhodnocování výsledků vzdělávání, podpora zdravé komunikace uvnitř i vně školy a možnost otevření přípravného ročníku vedeného speciálním pedagogem - logopedem.

Informace o prospěchu a chování Vašich dětí můžete i nadále sledovat prostřednictvím online školního informačního systému – iŠkola, ke kterému byste měli mít své vlastní přihlašovací jméno a heslo a odkud s námi můžete kdykoliv písemně komunikovat. V letošním školním roce nás čekají třídní schůzky v termínech 15. 11. 2018 a 11. 4. 2019. Školu však můžete navštívit kdykoliv po předchozí písemné nebo telefonické domluvě. Rádi Vám vyjdeme vstříc, pokud budete potřebovat projednat případné problémy a nejasnosti. K tomuto účelu můžete využít i nově ustanovený Ředitelský den, který bude vždy aktuálně zveřejněn na stránkách školy.

Nadále ve škole působí pracovníci našeho Školního poradenského pracoviště - výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog, jejichž pomoci můžete kdykoliv využít po předchozí domluvě. Žáci 1. stupně mohou i letos navštěvovat 7 oddělení školní družiny a vybírat z nabídky kroužků. Naši žáci využívají k výuce i sportovní areál a řadu rozšiřujících vzdělávacích aktivit, které jsou pravidelně s předstihem zveřejňovány na našich internetových stránkách www.zskomenskeho-kv.cz. Na uvedené adrese můžete najít i Školní řád, který stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole – práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců i pedagogických pracovníků. Dle tohoto dokumentu nezapomeňte žáky řádně a včas omlouvat z důvodů nepřítomnosti nejlépe telefonicky v sekretariátu školy na číslech 353 300321 nebo 725 735301.

Vážení rodiče, v nadcházejícím období nás všechny čeká mnoho práce, řada setkání, která nemusejí být vždy jen příjemná. I přesto, že si všichni budeme přát, aby naše vzájemná komunikace byla konstruktivní a tvořivá.

Přeji nám všem hodně zdraví, energie, vzájemné tolerance a podpory.

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

ředitelka školy

 

 

Na naší škole právě probíhá nominační kolo Logické olympiády 2018.

 

Naši žáci 9. ročníků jsou opět součastí Školního parlamentu a  3. 10. 2018 navštívili "KAM" - Kancelář architekta města Karlovy Vary. 

 

 

 

Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy v atletickém čtyřboji konaného 19. 9. 2018.